top of page
搜尋

2018 DSE 分數整理

已更新:2019年7月13日


各卷重要性:卷三>卷二>卷一>卷四 (SBA十分重要,請各自修行,自求多福)

130 次查看1 則留言

最新文章

查看全部

優文共賞:《初經人事》湯舒雯

母親一喚,我就極迅速地清醒了。因為太輕易地拋棄夢境,反而像從未進入。長成以 後,每一個這樣的午後,似乎再怎麼也無法揮去空氣中絲絲縷縷飄散著的草藥氣味;我總 覺那是意欲召喚著什麼的甦醒,像一個古老而無害的咒詛,唯有母者曉得。廚房內母親又 喚。我試著移動自己蜷曲於床榻一側的身形;果然每逢經期,我的睡眠姿勢就必定會僵硬 無比,壓抑著令四肢都要痠麻。於是一個咬牙猛然坐起身,我腹內似鉛塊順勢緩緩一沉, 跨下

三式判斷的基本原則(一)

三式判斷係中文科閱讀卷經常都會見到嘅題型,但向我接觸過嘅學生之中,唔少同學都表示唔識區分選項之間嘅差異,今日就同大家分享一下關於三式判斷你必須要知嘅原則。 1)錯誤 無從判斷 通常答案係正確嘅題目同學都會好有信心,但一面對錯誤同無從判斷就好易陷入掙扎,要識得分佢地其實唔難,只要謹記一個詞—「衝突」 揀得錯誤,即係代表題目嘅陳述同本文內容有矛盾/衝突; 相反如果題目嘅陳述雖然未有提及,但只要邏輯上並

1 comentario


Ok


Me gusta
bottom of page